Tuesday, 5 May 2020

How to concentrate on study in Marathi (अभ्यासावर लक्ष केंद्रित कसे करावे)      मित्रानो विश्वास ठेवा कीं हें आर्टिकल वाचल्याने खरच तुम...
Two Friends and a military story in Marathi (दोन मित्र आणि एक सैन्य कथा)  या लेखामध्ये दोन कथा दिल्या आहेत त्यात पाहिली दोन मित्रांची आण...
मोठे पणाचा वीट ! ( Bored of dignity)  या जगातील बहुतेक गोष्टी अशा आहेत की,  काही काळ-पर्यंतच्या उपभोगानंतर त्यांचा बीट येतो.  एकदा अश...